ประกาศที่ผ่านมา

รับสมัครแล้ว !!บ้านฉางแคมป์ ตุลาคม 2559

โหลดใบสมัคร คลิก!

สำหรับน้อง ๆ อายุ 7 - 15 ปี

ตารางวนคาย3

ค่าย พักแรม YMCA บ้านฉาง หนึ่งในกิจกรรมทรงคุณค่าของสมาคมฯ ที่จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน เพราะเราเชื่อในปรัชญาแห่งค่ายพักแรมว่า น้อง ๆ ที่ลอดผ่านอุโมงค์ค่ายพักแรมออกไป กิจกรรมค่ายจะพัฒนาเขา ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ให้เติบโตอย่างสมดุลย์

           แม้กาลเวลาจะล่วงเลยไปนานเพียงใด ค่าย Y ยังคงความโดดเด่นเรื่องกิจกรรมพัฒนาเยาวชนอย่างมิเสื่อมคลาย เพราะจุดมุ่งหมายเราชัดเจน คือ สร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาเยาวชน

        ปิดเทอมนี้ นับเป็นโอกาสอันดี ที่ท่านผู้ปกครองจะส่งบุตรหลานมาเข้าค่าย ทำกิจกรรมร่วมกับทีมงานผู้นำเยาวชนของสมาคม ที่ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น ทั้งในเรื่องกิจกรรมสันทนาการ และการดูแลรักษาความปลอดภัย ค่ายภาษาอังกฤษเรามีครูชาวต่างชาติ สำเนียงเยี่ยม ผ่านการคัดสรรอย่างดีเลิศ ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ เราพร้อมจะถ่ายทอดจิตสำนึกดีงามให้กับเยาวชน ท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขา รอยยิ้ม มิตรภาพ เสียงเพลง คงเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำเป็นอย่างยิ่ง

              ณ.บัดนี้ ค่าย Y พร้อมแล้วสำหรับชาวค่ายทุกคน แล้วเจอกันครับ 

001-37

เปิดรับสมัคร!! ผู้นำเยาวชน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โหลดใบสมัคร คลิก!

รบสมครผนำ1.1.jpg

 

คุณสมบัติ

- มีความรักเด็กๆอย่างแท้จริง

- มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยกันพัฒนาเยาวชน ให้เป็นเยาวชนที่ดี มีคุณภาพ

- มีความคิดสร้างสรรค์

- ต้องการประสบการณ์ใหม่ และเรียนรู้กิจกรรมค่าย

- ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

- ต้องการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

- มีเวลาให้กับงานค่าย ตามระยะเวลาที่กำหนด

การรับสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทาง www.ymcabangkok.com และ www.facebook.com/ymcacamper

การฝึกอบรม ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุกคน จะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ที่

ค่าย YMCA บ้านฉาง จังหวัดระยอง วันที่30ก.ย.- 4 ต.ค. 2559 และ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้นำเยาวชน ค่ายกลางวัน ค่ายบ้านฉาง (มีที่พัก และเบี้ยเลี้ยง)

 

เปิดรับสมัครแล้ว! บ้านฉางแคมป์

โหลดใบสมัคร คลิก!

 

ค่าย พักแรม YMCA บ้านฉาง หนึ่งในกิจกรรมทรงคุณค่าของสมาคมฯ ที่จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน เพราะเราเชื่อในปรัชญาแห่งค่ายพักแรมว่า น้อง ๆ ที่ลอดผ่านอุโมงค์ค่ายพักแรมออกไป กิจกรรมค่ายจะพัฒนาเขา ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ให้เติบโตอย่างสมดุลย์

           แม้กาลเวลาจะล่วงเลยไปนานเพียงใด ค่าย Y ยังคงความโดดเด่นเรื่องกิจกรรมพัฒนาเยาวชนอย่างมิเสื่อมคลาย เพราะจุดมุ่งหมายเราชัดเจน คือ สร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาเยาวชน

        ปิดเทอมนี้ นับเป็นโอกาสอันดี ที่ท่านผู้ปกครองจะส่งบุตรหลานมาเข้าค่าย ทำกิจกรรมร่วมกับทีมงานผู้นำเยาวชนของสมาคม ที่ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น ทั้งในเรื่องกิจกรรมสันทนาการ และการดูแลรักษาความปลอดภัย ค่ายภาษาอังกฤษเรามีครูชาวต่างชาติ สำเนียงเยี่ยม ผ่านการคัดสรรอย่างดีเลิศ ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ เราพร้อมจะถ่ายทอดจิตสำนึกดีงามให้กับเยาวชน ท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขา รอยยิ้ม มิตรภาพ เสียงเพลง คงเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำเป็นอย่างยิ่ง

              ณ.บัดนี้ ค่าย Y พร้อมแล้วสำหรับชาวค่ายทุกคน แล้วเจอกันครับ 

เปิดรับสมัครแล้ว! บ้านฉางซัมเมอร์แคมป์ 2016

จะบอกดาวเดือนเกลื่อนฟ้า ว่าปิดเทอมนี้ มีนัดกันที่ค่าย Y 

 ดาวน์โหลดใบสมัครค่ายFaceBookCover

        ค่าย พักแรม YMCA บ้านฉาง หนึ่งในกิจกรรมทรงคุณค่าของสมาคมฯ ที่จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน เพราะเราเชื่อในปรัชญาแห่งค่ายพักแรมว่า น้อง ๆ ที่ลอดผ่านอุโมงค์ค่ายพักแรมออกไป กิจกรรมค่ายจะพัฒนาเขา ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ให้เติบโตอย่างสมดุลย์

           แม้กาลเวลาจะล่วงเลยไปนานเพียงใด ค่าย Y ยังคงความโดดเด่นเรื่องกิจกรรมพัฒนาเยาวชนอย่างมิเสื่อมคลาย เพราะจุดมุ่งหมายเราชัดเจน คือ สร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาเยาวชน

        ปิดเทอมนี้ นับเป็นโอกาสอันดี ที่ท่านผู้ปกครองจะส่งบุตรหลานมาเข้าค่าย ทำกิจกรรมร่วมกับทีมงานผู้นำเยาวชนของสมาคม ที่ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น ทั้งในเรื่องกิจกรรมสันทนาการ และการดูแลรักษาความปลอดภัย ค่ายภาษาอังกฤษเรามีครูชาวต่างชาติ สำเนียงเยี่ยม ผ่านการคัดสรรอย่างดีเลิศ ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ เราพร้อมจะถ่ายทอดจิตสำนึกดีงามให้กับเยาวชน ท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขา รอยยิ้ม มิตรภาพ เสียงเพลง คงเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำเป็นอย่างยิ่ง

              ณ.บัดนี้ ค่าย Y พร้อมแล้วสำหรับชาวค่ายทุกคน แล้วเจอกันครับ 

"ทีมสตาฟ Y"

BanChangAct-01

  ดาวน์โหลดใบสมัครค่าย

The best way of learning is through playing.Bangkok YMCA has been organizing English Camps for years.All kinds of activities especially games and songs have been introduced to campers in the most relaxing atmosphere.Therefore,the YMCA campers will surely have fun in learning English and improve all their skills in Listening,Speaking,Reading and Writing.After all,English is FUN!

BanChangENG

  ดาวน์โหลดใบสมัครค่าย

 

รับสมัครผู้นำเยาวชน ซัมเมอร์ 59

ดาวน์โหลดใบสมัครผู้นำเยาวขน YMCA

A3 rev02

คุณสมบัติ

- มีความรักเด็กๆอย่างแท้จริง

- มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยกันพัฒนาเยาวชน ให้เป็นเยาวชนที่ดี มีคุณภาพ

- มีความคิดสร้างสรรค์

- ต้องการประสบการณ์ใหม่ และเรียนรู้กิจกรรมค่าย

- ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

- ต้องการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

- มีเวลาให้กับงานค่าย ตามระยะเวลาที่กำหนด

การรับสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทาง www.ymcabangkok.com   และ  www.facebook.com/bangkokymca

การสัมภาษณ์ วันที่ 5-6 มีนาคม 2559 ตั้งแต่ เวลา 09.00-15.30 น ณ สมาคม YMCA

การฝึกอบรม ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุกคน จะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ที่

ค่าย YMCA บ้านฉาง จังหวัดระยอง วันที่ 25-28 มีนาคม 2559 และ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้นำเยาวชน ค่ายกลางวัน ค่ายบ้านฉาง (มีที่พัก และเบี้ยเลี้ยง)

เวลาทำงาน

ค่ายกลางวัน ในกรุงเทพฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม- 12 เมษายน 2559 รุ่นที่ 2 วันที่ 18-29 เมษายน 2559

ค่ายบ้านฉาง ระยอง

English camp 1 วันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2559 รุ่นที่ 2 วันที่ 12-15 เมษายน 2559

ค่ายสิ่งแวดล้อม 1 วันที่ 5-10 เมษายน 2559 รุ่นที่ 2 วันที่ 17-22 เมษายน 2559

 

ปิดเทอมนี้เลือกไปค่าย YMCA ที่เราคุ้นเคย

เพราะ...ที่นี่ คือต้นฉบับค่ายพักแรมของประเทศไทย

CalenderFinal-01

BannerBancHangweb

BannerDayCampWEB  

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 STEP2

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เปิดรับสมัครแล้ว ค่ายกลางวัน ซัมเมอร์ 2016

ดาวน์โหลดใบสมัครค่าย

              สมาคม YMCA ขอเชิญชวนน้อง ๆ อายุ 5-12 ปี เข้าร่วมค่ายกลางวันในเมือง เรามีกิจกรรมที่ น่าตื่นเต้น สนุกสนาน แฝงด้วยสาระมากมายไว้ต้อนรับชาวค่ายทุกคน โดยยึดแนวปรัชญาดั้งเดิม ของ YMCA ที่ว่า เยาวชน ควรพัฒนาพร้อม 3 ด้าน คือ ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ

                 เรามีผู้นำเยาวชนจากรั้วมหาวิทยาลัย เป็นอาสาสมัครค่ายพักแรม ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น รอบรู้ เรื่องจิตวิทยาชาวค่าย ยอดเยี่ยมเรื่องนันทนาการ ชำนาญเรื่องความปลอดภัย พวกเขามีพลังงานสูงมาก

               เราเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมที่เดินทางสะดวก สไตล์ค่ายมหานคร กลางกรุงใหญ่ ปลอดภัย ไร้กังวล ขอเชิญชวนทุกท่านครับ ปิดเทอมนี้ พบกันที่ คริสเตียน เกสเฮาส์ ศาลาแดง ซ.2 ค่ายกลางวัน YMCA กรุงเทพฯ นะครับ

DAYCAM11