ประกาศที่ผ่านมา

25/5/60

 

ดูแล้วคุณจะรู้จัก..และรัก YMCA มากยิ่งขึ้นไปอีกกกกก

#อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับ

ค่ายเยาวชนช่วงปิดเทอม ymca บ้านฉาง(คลิปเก่าเล่าใหม่)
เครดิต RYสัญจร

 

 

ค่าย ymca บ้านฉาง ซัมเมอร์2560

 

 

มิตรภาพ และความทรงจำ.

ขอเพียงคิดถึงฉัน..

..

..

เพียงหนึ่งราตรี คิดถึงกัน..

ประกาศ 13/1/60

YMCA รับสมัครผู้นำค่ายเยาวชน

ปิดเทอมฤดูร้อนนี้

คุณสมบัติ
- มีความรักเด็กๆอย่างแท้จริง
- มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยกันพัฒนาเยาวชน ให้เป็นเยาวชนที่ดี มีคุณภาพ
- มีความคิดสร้างสรรค์
- ต้องการประสบการณ์ใหม่ และเรียนรู้กิจกรรมค่าย
- ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง
- ต้องการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
- มีเวลาให้กับงานค่าย ตามระยะเวลาที่กำหนด
การรับสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทาง facebook/สมาคมymcaกรุงเทพ
หรือคลิ๊ก 
โหลดใบสมัครผู้นำเยาวชน


(มีที่พัก และเบี้ยเลี้ยง)

รบสมครผนำ60

news 15/12/2559

ผนำ 5

สอบถามเพิ่มเติม 02-7136580

รับสมัครแล้ว !!บ้านฉางแคมป์ ตุลาคม 2559

โหลดใบสมัคร คลิก!

สำหรับน้อง ๆ อายุ 7 - 15 ปี

ตารางวนคาย3

ค่าย พักแรม YMCA บ้านฉาง หนึ่งในกิจกรรมทรงคุณค่าของสมาคมฯ ที่จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน เพราะเราเชื่อในปรัชญาแห่งค่ายพักแรมว่า น้อง ๆ ที่ลอดผ่านอุโมงค์ค่ายพักแรมออกไป กิจกรรมค่ายจะพัฒนาเขา ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ให้เติบโตอย่างสมดุลย์

           แม้กาลเวลาจะล่วงเลยไปนานเพียงใด ค่าย Y ยังคงความโดดเด่นเรื่องกิจกรรมพัฒนาเยาวชนอย่างมิเสื่อมคลาย เพราะจุดมุ่งหมายเราชัดเจน คือ สร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาเยาวชน

        ปิดเทอมนี้ นับเป็นโอกาสอันดี ที่ท่านผู้ปกครองจะส่งบุตรหลานมาเข้าค่าย ทำกิจกรรมร่วมกับทีมงานผู้นำเยาวชนของสมาคม ที่ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น ทั้งในเรื่องกิจกรรมสันทนาการ และการดูแลรักษาความปลอดภัย ค่ายภาษาอังกฤษเรามีครูชาวต่างชาติ สำเนียงเยี่ยม ผ่านการคัดสรรอย่างดีเลิศ ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ เราพร้อมจะถ่ายทอดจิตสำนึกดีงามให้กับเยาวชน ท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขา รอยยิ้ม มิตรภาพ เสียงเพลง คงเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำเป็นอย่างยิ่ง

              ณ.บัดนี้ ค่าย Y พร้อมแล้วสำหรับชาวค่ายทุกคน แล้วเจอกันครับ 

001-37

เปิดรับสมัคร!! ผู้นำเยาวชน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โหลดใบสมัคร คลิก!

รบสมครผนำ1.1.jpg

 

คุณสมบัติ

- มีความรักเด็กๆอย่างแท้จริง

- มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยกันพัฒนาเยาวชน ให้เป็นเยาวชนที่ดี มีคุณภาพ

- มีความคิดสร้างสรรค์

- ต้องการประสบการณ์ใหม่ และเรียนรู้กิจกรรมค่าย

- ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

- ต้องการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

- มีเวลาให้กับงานค่าย ตามระยะเวลาที่กำหนด

การรับสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทาง www.ymcabangkok.com และ www.facebook.com/ymcacamper

การฝึกอบรม ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุกคน จะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ที่

ค่าย YMCA บ้านฉาง จังหวัดระยอง วันที่30ก.ย.- 4 ต.ค. 2559 และ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้นำเยาวชน ค่ายกลางวัน ค่ายบ้านฉาง (มีที่พัก และเบี้ยเลี้ยง)

 

เปิดรับสมัครแล้ว! บ้านฉางแคมป์

โหลดใบสมัคร คลิก!

 

ค่าย พักแรม YMCA บ้านฉาง หนึ่งในกิจกรรมทรงคุณค่าของสมาคมฯ ที่จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน เพราะเราเชื่อในปรัชญาแห่งค่ายพักแรมว่า น้อง ๆ ที่ลอดผ่านอุโมงค์ค่ายพักแรมออกไป กิจกรรมค่ายจะพัฒนาเขา ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ให้เติบโตอย่างสมดุลย์

           แม้กาลเวลาจะล่วงเลยไปนานเพียงใด ค่าย Y ยังคงความโดดเด่นเรื่องกิจกรรมพัฒนาเยาวชนอย่างมิเสื่อมคลาย เพราะจุดมุ่งหมายเราชัดเจน คือ สร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาเยาวชน

        ปิดเทอมนี้ นับเป็นโอกาสอันดี ที่ท่านผู้ปกครองจะส่งบุตรหลานมาเข้าค่าย ทำกิจกรรมร่วมกับทีมงานผู้นำเยาวชนของสมาคม ที่ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น ทั้งในเรื่องกิจกรรมสันทนาการ และการดูแลรักษาความปลอดภัย ค่ายภาษาอังกฤษเรามีครูชาวต่างชาติ สำเนียงเยี่ยม ผ่านการคัดสรรอย่างดีเลิศ ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ เราพร้อมจะถ่ายทอดจิตสำนึกดีงามให้กับเยาวชน ท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขา รอยยิ้ม มิตรภาพ เสียงเพลง คงเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำเป็นอย่างยิ่ง

              ณ.บัดนี้ ค่าย Y พร้อมแล้วสำหรับชาวค่ายทุกคน แล้วเจอกันครับ 

เปิดรับสมัครแล้ว! บ้านฉางซัมเมอร์แคมป์ 2016

จะบอกดาวเดือนเกลื่อนฟ้า ว่าปิดเทอมนี้ มีนัดกันที่ค่าย Y 

 ดาวน์โหลดใบสมัครค่ายFaceBookCover

        ค่าย พักแรม YMCA บ้านฉาง หนึ่งในกิจกรรมทรงคุณค่าของสมาคมฯ ที่จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน เพราะเราเชื่อในปรัชญาแห่งค่ายพักแรมว่า น้อง ๆ ที่ลอดผ่านอุโมงค์ค่ายพักแรมออกไป กิจกรรมค่ายจะพัฒนาเขา ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ให้เติบโตอย่างสมดุลย์

           แม้กาลเวลาจะล่วงเลยไปนานเพียงใด ค่าย Y ยังคงความโดดเด่นเรื่องกิจกรรมพัฒนาเยาวชนอย่างมิเสื่อมคลาย เพราะจุดมุ่งหมายเราชัดเจน คือ สร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาเยาวชน

        ปิดเทอมนี้ นับเป็นโอกาสอันดี ที่ท่านผู้ปกครองจะส่งบุตรหลานมาเข้าค่าย ทำกิจกรรมร่วมกับทีมงานผู้นำเยาวชนของสมาคม ที่ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น ทั้งในเรื่องกิจกรรมสันทนาการ และการดูแลรักษาความปลอดภัย ค่ายภาษาอังกฤษเรามีครูชาวต่างชาติ สำเนียงเยี่ยม ผ่านการคัดสรรอย่างดีเลิศ ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ เราพร้อมจะถ่ายทอดจิตสำนึกดีงามให้กับเยาวชน ท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขา รอยยิ้ม มิตรภาพ เสียงเพลง คงเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำเป็นอย่างยิ่ง

              ณ.บัดนี้ ค่าย Y พร้อมแล้วสำหรับชาวค่ายทุกคน แล้วเจอกันครับ 

"ทีมสตาฟ Y"

BanChangAct-01

  ดาวน์โหลดใบสมัครค่าย

The best way of learning is through playing.Bangkok YMCA has been organizing English Camps for years.All kinds of activities especially games and songs have been introduced to campers in the most relaxing atmosphere.Therefore,the YMCA campers will surely have fun in learning English and improve all their skills in Listening,Speaking,Reading and Writing.After all,English is FUN!

BanChangENG

  ดาวน์โหลดใบสมัครค่าย