กิจกรรมค่ายกรุงเทพฯ

กิจกรรม ค่ายกลางวัน ฤดูร้อน2560

 ปิดรับสมัครแล้วครับ

สถานที่ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน สะพานหัวช้าง ราชเทวี (ปลอดภัย กว้างขวาง ที่จอดรถสะดวกสบาย) 

วันที่ 27 มี.ค. - 10 เม.ย. 2560 (รวม 10 วัน เฉพาะวันธรรมดา) เวลา 08.00-16.30 น.

++ คลิ๊ก ใบสมัคร ++

++ วิธีการสมัคร ++

คายกลางวนชด

 ตารางกลางวน.60

 ดูภาพขนาดใหญ่

ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 5- 10 ปี  

   เข้าร่วมกิจกรรม YMCA DAY CAMP

         YMCA ได้สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาเด็กทุกคนให้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์

 ทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม

   และจริยธรรมที่ดี พร้อมทั้งสอนให้เด็กรู้จักคุณ ค่าในตัวเอง รักและช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม 

         น้องๆ จะได้พบกับ กิจกรรม ที่จะช่วยเสริมสร้าง พัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย สังคม 

อารมณ์และจิตใจ ไปพร้อมกัน ทั้งยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้าน IQ&EQ ผ่านกิจกรรม เกมส์

ต่างๆ เช่น Life Skill  การเสริมสร้างพัฒนา ด้านทักษะชีวิต     วิทยาศาสตร์น่ารู้ ,ศิลปะแบบ DIY,

กีฬา, และทัศนศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ และ อีกมากมายหลากหลายกิจกรรม ใน YMCA DAY CAMP

 พูดคุย สอบถาม ชมภาพกิจกรรม ได้ที่ https://www.facebook.com/ymcacamper/ 

1509972 1584869165138623 4020640190274434253 n 12919686 1579699898988883_6229655283813937334_n
12928432 1578258489133024 2705510737880513934 n 12994571 1584873448471528 1619818981741674270 n
13094133 1586930328265840 6925924430598483257 n 13100908 1587761008182772 1072401859819340361 n

 

แผนทหวชาง

แผนที่ สนค.