ไว.เอ็ม.ซี.เอ. คืออะไร

ไว.เอ็ม.ซี.เอ. คือ

 • สถาบันคริสเตียน
 • สถาบันที่รับใช้คนทุกเพศทุกวัย แต่ใจมุ่งที่เยาวชนก่อน
 • สถาบันที่รับใช้สมาชิก 
 • สถาบันที่สอนให้ประชาชนเป็นผู้นำที่ดี
 • สถาบันอาสาสมัคร
 • สถาบันนานาชาติ
 • สถาบันที่เสริมสร้างสัมพันธภาพ
 • สถาบันที่มีกิจกรรมต่าง ๆ ตามความต้องการของสมาชิก
 • สถาบันพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ประวัติ

boontuen newสมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกนี้เมื่อ พ.ศ. 2387 (ค.ศ.1844) ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ โดย George Williams ซึ่งต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็น Sir George Williams และไว.เอ็ม.ซี.เอ. ได้แพร่หลายไปทั่วโลก 

สำหรับประเทศไทยบรรพบุรุษผู้ให้กำเนิดไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ คือ อาจารย์บุญต๋วน บุญอิต ซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2408-2446 ท่านใช้ชีวิตเล่าเรียนอยู่ในสหรัฐอเมริกานานถึง 16 ปี และเป็นคนไทย คนแรกที่สำเร็จวิชาครูมาจากสหรัฐ ท่านได้สมัครเป็นสมาชิกไว.เอ็ม.ซี.เอ. ที่นั่น และมีความปรารถนาที่จะก่อตั้ง ไว.เอ็ม.ซี.เอ. ในประเทศไทย ท่านได้ติดต่อกับผู้นำไว.เอ็ม.ซี.เอ สหรัฐหลายคน ก่อนกลับประเทศไทยในปี พ.ศ.2436 รวมทั้ง

 

Dr. John R. Mott ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะส่งคนมาช่วยตั้งไว.เอ็ม.ซี.เอ. ในประเทศไทยซึ่งก็เป็นความรู้สึกเดียวกับมิชชันนารชาวคริสต์ ที่ปฏิบัติงานในไทยขณะนั้น ที่ตั้งความหวังว่าไว.เอ็ม.ซี.เอ. ในอเมริกาเหนือจะช่วยดำเนินงานตั้งไว.เอ็ม.ซี.เอ. ประเทศไทยเช่นเดียวกับที่เคยทำให้แก่ อินเดีย จีน ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ เมื่ออาจารย์บุญอิต กลับมายังประเทศไทย ท่านได้เผยแพร่อุดมการณ์นี้ ในหมู่มิตรสหายและศิษย์ของท่านจนเกือบสำเร็จตามประสงค์ ท่านก็ถึงแก่กรรมเสียก่อน มิตรสหายของท่านจึงได้รวบรวมทุนซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน 19,385 บาท พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงสมทบเป็นจำนวนเงิน 2,100 บาท และสร้างตึก “บุญอิตศิลปาคาร” ซึ่งเป็นไว.เอ็ม.ซี.เอ. วรจักรในสมัยนั้น

 

บุญอิตศิลปาคาร เปิดดำเนินการ พ.ศ.2450 จัดกิจกรรมให้ผู้ใหญ่และเยาวชนตามแบบฉบับของไว.เอ็ม.ซี.เอ. คือ กิจกรรมพลศึกษา กีฬาในร่ม และกิจกรรมกลุ่มต่างๆ ต่อมาวันที่ 18 สิงหาคม 2457 จึงได้จดทะเบียนว่า “บุญอิตศิลปาคารสมาคม” เลขทะเบียน จ. 7 มีสมาชิกทั้งข้าราชการ ครูอาจารย์ นักธุรกิจ เยาวชน และมีคณะกรรมการของสมาคมฯ เป็นผู้มีชื่อเสียงในวงสังคมขณะนั้น ตลอดเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการของบุญอิตศิลปาคารสมาคมฯ ได้ติดต่อกับไว.เอ็ม.ซี.เอ. นานาชาติที่นิวยอร์ค ให้ส่งผู้ชำนาญทางกิจกรรมไว.เอ็ม. ซี.เอ. มาดำเนินงาน

ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์ครั้งยังดำรงพระยศ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเสด็จกลับมาจากสหรัฐอเมริกา มาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย ในกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2465 พระองค์ทรงทราบอุดมคติของไว.เอ็ม.ซี.เอ. อย่างลึกซึ้งด้วยทรงใช้บริการในต่างประเทศมาแล้ว และทรงปรารถนาจะตั้งไว.เอ็ม.ซี.เอ. ในประเทศไทย เช่นกันจึงทรงแนะนำให้ บุญอิตศิลปาคารสมาคม ขยายกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้นอย่างไว.เอ็ม.ซี.เอ.

ครั้นสมัยรัชกาลที่ 7 ความคิดเรื่องไว.เอ็ม.ซี.เอ. เริ่มแพร่หลายมากขึ้น สมเด็จพระราชบิดาฯ จึงทรงสนับสนุนให้พระอาจวิทยาคม หรือ Dr. George B. McFarlan ซึ่งเป็นเลขานุการกิตติมศักดิ์ ในกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเป็นกรรมการของบุญอิตศิลปาคารสมาคม และหาทางจัดตั้งให้เป็นไว.เอ็ม.ซี.เอ. โดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบของสากล คณะกรรมการบุญอิตศิลปาคารได้ติดต่อไปยังไว.เอ็ม.ซี.เอ. สหรัฐ และแคนาดา ซึ่งขณะนั้น Dr. John R. Mott เป็นประธานอยู่ ให้ส่งผู้ชำนาญงานไว.เอ็ม.ซี.เอ. มาช่วยเหลือการตั้งสมาคมฯ และ พ.ศ. 2471 ได้ส่ง Dr. Charles W. Harvey เข้ามา ซึ่งท่านได้สำรวจและฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปของทั้งฝ่ายในพระราชวงศ์ ขุนนางผู้ใหญ่ คหบดี และมิชชันนารี จนมองเห็นช่องทางแล้วท่านจึงกลับไปดำเนินการ

ใน พ.ศ. 2473 ด้วยความช่วยเหลือของไว.เอ็ม.ซี.เอ. สหรัฐ และแคนาดา ก็ได้ส่ง Mr. Walter A. Zimmerman มาทำงานร่วมกับคณะกรรมการของบุญอิตศิลปาคารสมาคม เช่น อจ.เปลื้อง สุทธิคำ, พระประกาศสหกรณ์ หลวงบำบัดคดี, นายแพทย์เบ็ญฑูร บุญอิต, นายดำรง จ่างตระกูล, อจ.เจริญ วิชัย, อจ.กิมเฮง มังกรพันธ์, Rev. Paul A. Eakin, นายคล้าย เจิมอุทัย, Mr. A.R. Hammond

ในที่สุดคณะกรรมการผู้ก่อตั้ง ได้จัดร่างข้อบังคับสำหรับไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ ให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมไทย และจดทะเบียนเปลี่ยนนามสมาคม “บุญอิตศิลปาคาร” เป็น “ เยาวมานพคริส-เตียนอมาตยสมาคม ” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2475 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Young Men’s Christian Association of Bangkok เรียกย่อๆ ว่า Y.M.C.A. of Bangkok จึงนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ

สมัครสมาชิกสมาคม

สิทธิประโยชน์

ymca member previledge resize

กิจกรรมสมาคมไว.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ

กิจกรรมสมาคมไว.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ

 • สอนภาษาอังกฤษ*
 • สอนศิลปะเด็ก*
 • รับจัดกิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่
 • รับจัดค่ายพักแรมนอกสถานที่
 • รับจัดค่ายกลางวันนอกสถานที่
 • การให้บริการสถานที่ค่ายพักแรม YMCA
 • การให้บริการจัดกิจกรรมภายนอก

ท่านใดสนใจกิจกรรมของสมาคมฯ
เชิญติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-6743101-2 , 02-6743105 หรืออีเมลสมาคมฯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้นำค่ายเยาวชน YMCA กรุงเทพฯ (Uni Y)


Annual report_YMCA_2013_Page_10_resize


หลังจากการเสร็จสิ้นงานค่ายต่างๆ ของ YMCA ในช่วงฤดูร้อนและเดือนตุลาคม ผู้นำกิจกรรมเยาวชนหญิง-ชายก็ได้มาร่วมตัวกันในนามของ Uni Y เพื่อที่จะได้เสริมทักษะด้านต่างๆ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งร่วมกันทำกิจกรรมงานอาสาสมัครเพื่อเด็กและสังคม กิจกรรมค่ายพัฒนาต่างๆ ตลอดจนเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชน YMCA ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากลทุกปี

สำหรับปี 2554 สมาชิกของ Uni Y ได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้

 1. ร่วมวางแผนการจัดการประชาสัมพันธ์ค่ายเยาวชนของสมาคมฯ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน และตุลาคม 2554
 1. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ แผ่นพับ โปสเตอร์ แบนเนอร์ ตลอดจนเสื้อยืดของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรม YMCA
 2. วันที่ 21 พฤษภาคม 2554 กลุ่มได้ร่วมงานคอนเสิร์ตระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว และสึนามิ ในประเทศญี่ปุ่น ที่สถาบันเกอร์เธ่
 3. ร่วมจัดกิจกรรมคริสต์มาส ปีใหม่ และวันเด็ก ให้เด็ก ๆ ชุมชนประชาอุทิศ 76 เขตทุ่งครุ กทม.
 4. ร่วมอบรม GCE ToT (Global Citizenship Education) ที่เมืองมากาติ ประเทศฟิลิปปินส์
 5. ร่วมประชุม Youth assembly ที่เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย
 6. ร่วมบรรจุและแจกถุงยังชีพ ผู้ประสบอุทกภัยที่ ชุมชนใน เขตภาษีเจริญและเขตสายไหม กทม.
 7. ระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ ขนม และนม ให้กับแด็ก-เยาวชนในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมโรงเรียน ไทยนิยมสงเคราะห์ เขตหลักสี่ กทม. 

ผู้นำค่ายเยาวชน (ICCP) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

International Camp Counselor Program in U.S.A. (ICCP)
ขอเชิญเยาวชนทั้งหญิงและชายเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนนานาชาติ
ในเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2554 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีอายุระหว่าง 18-30 ปี (อายุ 30 ปี ในปี 2554)
 • พูดภาษาอังกฤษได้ดี, มีทักษะความเป็นผู้นำ, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • พร้อมที่จะทำงานหนักและท้าทายความสามารถ
 • มีทักษะในการทำค่าย เช่น กิจกรรมสันทนาการ กีฬา งานศิลปะ ธรรมชาติศึกษาฯลฯ
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเวลาที่กำหนด

ICCP: ก่อตั้งเมื่อปี 1959 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนนานาชาติ ที่จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำในค่ายฤดูร้อนที่สหรัฐอเมริกา โครงการ ICCP ได้รับการยอมรับจาก รัฐบาลสหรัฐอเมริกา และโครงการนี้จัดทุกปีเพื่อสนับสนุนเยาวชนอายุตั้งแต่ 18–30 ปี จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจำนวน กว่า 73 ประเทศ เพื่อเข้าร่วมเป็นทีมงานค่ายเยาวชนฤดูร้อนที่สหรัฐอเมริกา เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะทำหน้าที่เป็นผู้นำค่ายเยาวชนร่วมกับเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

ICCP ขอแนะนำโอกาสนี้ให้กับเยาวชนไทยที่จะฝึกทักษะความเป็นผู้นำของท่าน, ฝึกความอดทน, ได้พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ, มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างชาติ, มีประสบการณ์ชีวิตต่างแดน, ได้ความสนุกสนานและเห็นโลกกว้าง เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ท่านไม่อาจจะลืมได้

อ่านรายละเอียด

ดาว์นโหลดใบสมัคร

กิจกรรมศาสนสัมพันธ์


Annual report_YMCA_2013_Page_16_resize


งานด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

การดำเนินกิจกรรมด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ ได้ให้ความร่วมมือและประสานงานกับ YMCA และองค์กรพันธมิตรจากต่างประเทศหลายแห่งด้วยกันดังนี้

1.การจัด Work Camp ร่วมกับ Sendai YMCA ทำกิจกรรมก่อสร้างแท้งค์น้ำให้กับชาวบ้าน หมู่บ้าน บ้านจะหา   ต. ป่าแดด อ. แม่สรวย จ. เชียงราย   แต่เนื่องจากว่าเกิด เหตุการณ์ สึนามิ ที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ทางคณะไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ จึงได้ อยู่ต่อที่ศูนย์บ้านพักไว.เอ็ม.ซี.เอ. พะเยา จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2554 โดยมีเจ้าหน้าและเด็ก ๆ ของศูนย์พะเยา ดูแลอย่างใกล้ชิด ในระหว่างที่พักอยู่ในศูนย์บ้านพัก ได้ออกระดมทุน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สึนามิ ตามห้างร้านและตลาดในเมืองพะเยา เป็นจำนวน 3 ครั้ง ได้รับเงินจากการระดมทุนทั้งหมด 55,853 บาท

2.การจัด Work Camp ร่วมกับ Yokohama YMCA ระหว่างวันที่ 19-24 สิงหาคม 2554 โดยคณะเยาวชนจาก Yokohama Y.M.C.A จำนวน 14 คน ได้มาเรียนรู้งานของศูนย์บ้านพักพะเยา งาน ภัยทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ค้ามนุษย์ , การยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเชิงพาณิชย์และ HIV/รวมทั้งได้พบกับหญิงคืนถิ่น และผู้ติดเชื้อ และมีการแลกเปลี่ยนกันด้วย   , มีกิจกรรมที่ทำร่วมกับเด็ก ๆ คือ ได้ช่วยกันทาสีบ้านพักแขกของศูนย์พะเยาทั้ง 2 หลัง   ทั้งนี้ ได้พาไป   Home Stay   ที่หมู่บ้านอาข่า บ้านจะหา หมู่ ที่ 9 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้เรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่าและวิถีชีวิตของชาวบ้าน

3.การจัด Work Camp ร่วมกับคณะศึกษาจาก Chuo University จำนวน 7 คนจากประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2554 – 9 กันยายน 2554 ซึ่งได้มาเรียนรู้งานของศูนย์บ้านพักพะเยา งาน ภัยทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ค้ามนุษย์ , การยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเชิงพาณิชย์และ HIV/รวมทั้งได้พบกับหญิงคืนถิ่น และผู้ติดเชื้อ และมีการแลกเปลี่ยนกันด้วย   , มีกิจกรรมที่ทำร่วมกับเด็ก ๆ คือ ถอนหญ้าในนาข้าว - จับปูในนาข้าว และทาสีรั้วด้านหน้าห้องประชุมใหญ่ได้พาคณะ ไป Home Stay ที่หมู่บ้านจะหา   อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ( ชนเผ่าลาหู่ )

4.การมาเยี่ยมการดำเนินงานของ YMCA จากบุคคลและคณะจากต่างประเทศ ดังนี้

   - วันที่ 8-13 มกราคม 2554 คุณซาทาโกะ – อูเมะ มิยามูระ และคุณมิโฮะ มาเยี่ยมศูนย์พะเยา แล้วได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องงานเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ ตลอดจน ขึ้นไปศึกษาวิถีชีวิตเด็กที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ อ. แม่สรวย จ. เชียงราย

   - วันที่ 11 มกราคม 2554 อาจารย์เอบีฮาหระ ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น และผู้ติดตามรวม 2 คน   มาเยี่ยมศูนย์พะเยา และศึกษาดูงานเรื่องการให้ทุนการศึกษาสำหรับลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ทั้งนี้ ไว.อ็ม.ซี.เอ.พะเยา ได้ประสานงานและคัดกรองให้ทุนการศึกษากับเด็กลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่นในพื้นที่พะเยา ไปแล้ว จำนวน 6   ทุน ทุนละ 2,500-3,500 บาท ตามระดับชั้นการศึกษาของเด็ก และปีการศึกษา 2555 วางแผนไว้ว่าจะให้ได้อีก จำนวน 3 ทุน

   - วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ได้รับเกียรติจากคณะ   Mr.Dean Tidwell    หัวหน้าฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ สถานกงสุลใหญ่       สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่  มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพทางเลือก  เช่น  การพัฒนาหัตถกรรมชนเผ่า  การเพาะเห็ด         นางฟ้าภูฎาน  และการดำเนินงานของศูนย์ YMCA พะเยา

   - วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 คณะอาจารย์คนญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 คน มาเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์พะเยา

   - วันที่ 20 สิงหาคม 2554 ทางองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ( Jica ) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้พาคณะมาศึกษาดูงานเรื่องงานค้ามนุษย์และงานสหวิชาชีพ จากอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จาก 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย จำนวน 30 คน   เจ้าหน้าที่ ไว.เอ็ม.ซี.เอ.พะเยา เป็นวิทยากรบรรยายประเด็นการป้องกันการค้ามนุษย์

   - วันที่ 6-8 กันยายน 2554 มีคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น สำนักงานประจำประเทศไทย มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนงานป้องกันและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และงานป้องกันเด็ก

   - วันที่ 12-13 กันยายน 2554 เยาวชนจากกลุ่ม Achomida Forum Maijigakuin university ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 คน   มาทำ กิจกรรมกับเด็ก ๆ ที่ ศูนย์ Y.M.C.A. พะเยา โดยมาสอนเรื่องการดูแลสุขภาพให้กับเด็ก และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานของศูนย์พะเยา , งานค้ามนุษย์ และสถานการณ์ HIV/AIDS   รวมทั้งได้พบกับหญิงคืนถิ่น และผู้ติดเชื้อ และมีการแลกเปลี่ยนกันด้วย

   - วันที่ 18 กันยายน 2554 คณะกงสุลใหญ่อเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จำนวน 4 คน มาเยี่ยมศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์บ้านพัก งานป้องกันการค้ามนุษย์ และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านของมูลนิธิ ฯ ด้วย

   - วันที่ 20-22 กันยายน 2554 ฮิเดะ ออซึกะ ซึ่งเคยเป็นอาสาสมัครของศูนย์ พะเยา ได้เดินทางกลับมาเยี่ยมเด็ก ๆ ที่ศูนย์พะเยา

   - วันที่ 15 ธันวาคม 2554 คุณโทโมฮารุ เอบีฮาระ ผู้อำนวยการมูลนิธิ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น   จ.เชียงใหม่ มาติดตามผลดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กลูกครึ่งไทย - ญี่ปุ่น และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานโครงการในช่วงต่อไป

5. การส่งผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมประชุมนานาชาติและดูงานต่างประเทศ

   - สนับสนุนการแต่งตั้ง คุณณัฐพล สกุลวนภรณ์ เพื่อทำหน้าหน้าผู้แทนเยาวชนจากสหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. แห่งประเทศไทย ในการเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ ในระดับนานาชาติของ YMCA

   - ส่งผู้แทนเยาวชน 1 คนเข้าร่วมประชุม APAY - Global Citizenship Education Training of Trainers (GCE ToT) ระหว่างวันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2011 ณ YMCA Makati ประเทศฟิลิปปินส์

   - ส่งผู้แทนเยาวชนจำนวน 5 คนเข้าร่วมการประชุม the 2nd APAY Youth Assembly ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2011 ณ กรุงปีนัง ประเทศมาเลเซีย

 

งานด้านศาสนสัมพันธ์

            การส่งเสริมจริยธรรม โดยเฉพาะจริยธรรมคริสเตียนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของ YMCA เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงานของ YMCA โดย YMCA กรุงเทพฯ ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาเสริมสร้างด้านจริยธรรมในการดำเนินงานของทุกกิจกรรม โดยจัดให้มีการนมัสการพระเจ้าในโอกาสพิเศษต่าง ๆ อาทิ วันคริสตสมภพ การจัดกลุ่มอธิษฐานประจำวัน การนำเด็ก ๆ เข้าร่วมนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรท้องถิ่น   การให้ข้อคิดประจำวันแก่เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม   ตลอดจนให้ความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร ได้แก่ สมาคม YWCA กรุงเทพฯ

ในการจัดสัปดาห์สากลอธิษฐาน ของสหพันธ์ YMCA และ YWCA แห่งโลก ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2011 นี้ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2011 ณ ห้องประชุมสหพันธ์ YWCA แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ Young People Speaking out for Rights and Justice โดยได้เชิญผู้แทนเยาวชนจากคณะต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นบทบาทของเยาวชนในสังคม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งสองสมาคมฯ ในการทำงานเพื่อเยาวชนโดยเยาวชน ตามพื้นฐานแห่งจริยธรรมคริสเตียน

ติดต่อ ไว.เอ็ม.ซี.เอ.

logo full   สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ (สำนักงานกลาง)

8/3-5 ซ.สุขุมวิท 42 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110
โทร 02-7136580 แฟกซ์ 02-7136583

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ www.ymcabangkok.com

 

 • ค่ายพักแรม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ (ค่ายบ้านฉาง)

เลขที่ 288/22 หมู่ 7 ต. บ้านฉาง อ. บ้านฉาง จ. ระยอง 21130
โทร 02-7136580

อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

++ แผนทีค่ายพักแรม ไว.เอ็ม.ซี.เอกรุงเทพฯ (ค่ายบ้านฉาง) ++

 

Facebook: https://www.facebook.com/ymcacamper/

 

คณะกรรมการ


คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ

Honorary Advisory Board Members Bangkok Y.M.C.A

Annual report_YMCA_2013_Page_02_resize


 

 รปกรรมการ Page_1รปกรรมการ2

รายงานประจำปี 2556 / Annual Report 2013

80

pdfดาวน์โหลด Annual report YMCA 2013.pdf 16 MB

สารบัญ Contents

รายนามคณะกรรมการอำนวยการและกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
Board of Directors and Advisory Board Members

สารจากนายกสมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ
Message from the President of Bangkok Y.M.C.A.

การดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ ประจำปี 2556

˜กิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชน

˜กิจกรรมค่ายกลางวัน 

˜กิจกรรมค่ายพักแรมบ้านฉาง

˜กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

˜กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

˜งานด้านศาสนสัมพันธ์

การดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ ประจำปี 2556

˜โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง

˜มูลนิธิ ไว.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ (สาขาพะเยา)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวภาคเหนือ

สถานรับเลี้ยงเด็ก ไว.เอ็ม.ซี.เอ.สาขาพะเยา

มูลนิธิ ไว.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ (สาขานครปฐม)

โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจาก เอช.ไอ.วี.เอดส์ (บ้านเปี่ยมสุข)

˜สถานรับเลี้ยงเด็ก ไว.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ (สาขาท่าพระ)

˜โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ

Annual Report of Bangkok Y.M.C.A. Association 2013

˜Y.M.C.A. Youth Leadership Camp

˜Day Camp

˜Ban Chang Camp

˜English Camp

˜Science and Environment Camp

˜Christian Emphasis

Annual Report of Bangkok Y.M.C.A. Foundation 2013 

˜Life Quality Development of Urban Poor Communities Project 

˜Bangkok Y.M.C.A. Foundation (Phayao) Protect A Child Project or Life Quality

Development of Northern Children and Families

˜Bangkok Y.M.C.A. Foundation (NAKHON Prathom)

AIDS Orphans Care Project or Happy Home Center (Ban Piamsuk)

˜Bangkok Y.M.C.A. Foundation (Ta Pra)

˜Global Study Program

 

จากใจ....ถึงกันและกัน
From Hearts to Hearts

รับสมัคร!! ผู้นำเยาวชน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โหลดใบสมัคร คลิก!

รบสมครผนำ

คุณสมบัติ

- มีความรักเด็กๆอย่างแท้จริง

- มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยกันพัฒนาเยาวชน ให้เป็นเยาวชนที่ดี มีคุณภาพ

- มีความคิดสร้างสรรค์

- ต้องการประสบการณ์ใหม่ และเรียนรู้กิจกรรมค่าย

- ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

- ต้องการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

- มีเวลาให้กับงานค่าย ตามระยะเวลาที่กำหนด

การรับสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทาง www.ymcabangkok.com และ www.facebook.com/ymcacamper

 

การฝึกอบรม ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุกคน จะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ที่

 

ค่าย YMCA บ้านฉาง จังหวัดระยอง วันที่30ก.ย.- 4 ต.ค. 2559 และ

 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้นำเยาวชน ค่ายกลางวัน ค่ายบ้านฉาง (มีที่พัก และเบี้ยเลี้ยง)

 

Subcategories

 • News
 • Camp Ban Chang

  ymcapix copyymcapix copyค่ายพักแรม YMCA มุ่งเน้นถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของเยาวชนให้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์
  ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

  กิจกรรมค่ายพักแรม เป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ ได้จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี ในทุกช่วงปิดภาคเรียน

  ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมและเดือนตุลาคม

  ก่อนเริ่มกิจกรรมค่ายพักแรม สมาคมได้รับสมัคร นิสิต-นักศึกษา จากสถาบันต่าง ๆ เข้าอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำเยาวชนค่ายพักแรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำเยาวชนในค่ายพักแรม  YMCA สิ่งที่ผู้นำ้เยาวชนได้รับคือประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นมิตร อีกทั้งยังเป็นผู้เสียสละเวลาส่วนตัวมาทำงานเพื่อพัฒนาสังคมด้วย

  ค่ายพักแรมบ้านฉาง

   

 • Camp Ban Chang - Activities

  ymcapix copyymcapix copyค่ายพักแรม YMCA มุ่งเน้นถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของเยาวชนให้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์
  ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

  กิจกรรมค่ายพักแรม เป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ ได้จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี ในทุกช่วงปิดภาคเรียน

  ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมและเดือนตุลาคม

  ก่อนเริ่มกิจกรรมค่ายพักแรม สมาคมได้รับสมัคร นิสิต-นักศึกษา จากสถาบันต่าง ๆ เข้าอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำเยาวชนค่ายพักแรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำเยาวชนในค่ายพักแรม  YMCA สิ่งที่ผู้นำ้เยาวชนได้รับคือประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นมิตร อีกทั้งยังเป็นผู้เสียสละเวลาส่วนตัวมาทำงานเพื่อพัฒนาสังคม

  ค่ายพักแรมบ้านฉาง

   

 • Camp Bangkok

  กิจกรรมค่ายกรุงเทพฯ

 • Camp Bangkok - Activities

  กิจกรรมค่ายกรุงเทพฯ

 • Camp Enveron
 • Camp English