กิจกรรมค่ายกรุงเทพฯ

ติดต่อค่ายกลางวัน กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม อัตราค่าบริการ อาหารที่พัก และกิจกรรมฐานต่าง ๆ

สมาคมไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพ ฯ
8/3-5 ซ.สุขวิท 42 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
โทร.02-713-6580-2 แฟกซ์ 02-713-6583

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ภาพรวม

- รอข้อมูล -

รายงานประจำปี


Annual report_YMCA_2013_Page_11_resize


รายงานประจำปี 2553 : กิจกรรมค่ายกลางวัน

เป็นกิจกรรมแบบเช้ามา-เย็นกลับจำนวน 10 วัน โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะชีวิตที่แตกต่างกัน อาทิเช่น กิจกรรมภาษาอังกฤษ เทควันโด วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เรียนทำอาหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 1 วัน โดยนำเด็กไปที่พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์ จ.อยุธยา และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี  รวมมีเด็กมาเข้าค่ายตลอดทั้งปี จำนวนทั้งหมด 80 คน

อัลบั้มภาพถ่ายค่ายล่าสุด เดือนตุลาคม 2553