เปิดรับสมัคร!! ผู้นำเยาวชน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โหลดใบสมัคร คลิก

รบสมครผนำ

คุณสมบัติ
 
- มีความรักเด็กๆอย่างแท้จริง
 
- มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยกันพัฒนาเยาวชน ให้เป็นเยาวชนที่ดี มีคุณภาพ
 
- มีความคิดสร้างสรรค์
 
- ต้องการประสบการณ์ใหม่ และเรียนรู้กิจกรรมค่าย
 
- ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง
 
- ต้องการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
 
- มีเวลาให้กับงานค่าย ตามระยะเวลาที่กำหนด
 
การรับสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทาง www.ymcabangkok.com   และ   https://www.facebook.com/ymcacamper

รีบๆสมัครกันเข้ามานะครับ

แจ้งข่าวล่าสุดนะครับ ตอนนี้เราเรายังเปิดรับสมัครเรื่อยๆนะครับ

ล่าสุดตอนนี้ 
ค่ายกลางวันเหลืออีก 30 ที
ค่ายภาษาอังกฤษเหลือ 64 ที่
ค่าบบ้านฉางรุ่น 1 เหลือ 43 ที่
ค่าย บ้านฉางรุ่น 2 เราขอปิดรับสมัครครับ

มีสมัครเข้ามาทุกวัน!! สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อนนะครับ

วิธีสมัคร>>>>>>>>> https://www.facebook.com/ymcacamper/posts/1792388831053321

update

โหลดใบสมัครเข้าค่าย ตุลาคม 2560

 

 

วิธีสมัคร

1.ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>>ใบสมครเขารวมกจกรรม__Bangkok_YMCA.docx<<<<<<<<

2.กรอกใบสมัครให้ครับถ้วน กรณีสมัครหลายคน กรอกใบสมัครคนละใบ

3.โอนเงินชำระค่าสมัคร

3.ส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาที่เมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ใบสมัครค่าย YMCA ตุลาคม 2560

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

 

กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่เมล์ 

 


ขั้นตอนการสมัคร 

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร

2.กรอกใบสมัครให้ครับถ้วน

3.ชำระเงินตามเลขบันชีที่ระบุในใบสมัคร

4.ส่งใบสมัครพร้อม หลักฐานการชำระเงินมาในเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.