รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2556/2013

Annual report_YMCA_2013_Page_11_resize

รายงานประจำปี 2553/2010

รายงานประจำปี 2553 : กิจกรรมค่ายกลางวัน

เป็นกิจกรรมแบบเช้ามา-เย็นกลับจำนวน 10 วัน โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะชีวิตที่แตกต่างกัน อาทิเช่น กิจกรรมภาษาอังกฤษ เทควันโด วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เรียนทำอาหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 1 วัน โดยนำเด็กไปที่พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์ จ.อยุธยา และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี  รวมมีเด็กมาเข้าค่ายตลอดทั้งปี จำนวนทั้งหมด 80 คน

อัลบั้มภาพถ่ายค่ายล่าสุด เดือนตุลาคม 2553