ติดต่อค่ายกลางวัน กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม อัตราค่าบริการ อาหารที่พัก และกิจกรรมฐานต่าง ๆ

สมาคมไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพ ฯ
8/3-5 ซ.สุขวิท 42 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
โทร.02-713-6580-2 แฟกซ์ 02-713-6583

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.