กิจกรรมศาสนสัมพันธ์

รายงานประจำปี 2556/2013

Annual report_YMCA_2013_Page_16_resize

รายงานประจำปี 2554/2011

งานด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

การดำเนินกิจกรรมด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ ได้ให้ความร่วมมือและประสานงานกับ YMCA และองค์กรพันธมิตรจากต่างประเทศหลายแห่งด้วยกันดังนี้

1.การจัด Work Camp ร่วมกับ Sendai YMCA ทำกิจกรรมก่อสร้างแท้งค์น้ำให้กับชาวบ้าน หมู่บ้าน บ้านจะหา   ต. ป่าแดด อ. แม่สรวย จ. เชียงราย   แต่เนื่องจากว่าเกิด เหตุการณ์ สึนามิ ที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ทางคณะไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ จึงได้ อยู่ต่อที่ศูนย์บ้านพักไว.เอ็ม.ซี.เอ. พะเยา จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2554 โดยมีเจ้าหน้าและเด็ก ๆ ของศูนย์พะเยา ดูแลอย่างใกล้ชิด ในระหว่างที่พักอยู่ในศูนย์บ้านพัก ได้ออกระดมทุน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สึนามิ ตามห้างร้านและตลาดในเมืองพะเยา เป็นจำนวน 3 ครั้ง ได้รับเงินจากการระดมทุนทั้งหมด 55,853 บาท

2.การจัด Work Camp ร่วมกับ Yokohama YMCA ระหว่างวันที่ 19-24 สิงหาคม 2554 โดยคณะเยาวชนจาก Yokohama Y.M.C.A จำนวน 14 คน ได้มาเรียนรู้งานของศูนย์บ้านพักพะเยา งาน ภัยทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ค้ามนุษย์ , การยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเชิงพาณิชย์และ HIV/รวมทั้งได้พบกับหญิงคืนถิ่น และผู้ติดเชื้อ และมีการแลกเปลี่ยนกันด้วย   , มีกิจกรรมที่ทำร่วมกับเด็ก ๆ คือ ได้ช่วยกันทาสีบ้านพักแขกของศูนย์พะเยาทั้ง 2 หลัง   ทั้งนี้ ได้พาไป   Home Stay   ที่หมู่บ้านอาข่า บ้านจะหา หมู่ ที่ 9 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้เรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่าและวิถีชีวิตของชาวบ้าน

3.การจัด Work Camp ร่วมกับคณะศึกษาจาก Chuo University จำนวน 7 คนจากประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2554 – 9 กันยายน 2554 ซึ่งได้มาเรียนรู้งานของศูนย์บ้านพักพะเยา งาน ภัยทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ค้ามนุษย์ , การยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเชิงพาณิชย์และ HIV/รวมทั้งได้พบกับหญิงคืนถิ่น และผู้ติดเชื้อ และมีการแลกเปลี่ยนกันด้วย   , มีกิจกรรมที่ทำร่วมกับเด็ก ๆ คือ ถอนหญ้าในนาข้าว - จับปูในนาข้าว และทาสีรั้วด้านหน้าห้องประชุมใหญ่ได้พาคณะ ไป Home Stay ที่หมู่บ้านจะหา   อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ( ชนเผ่าลาหู่ )

4.การมาเยี่ยมการดำเนินงานของ YMCA จากบุคคลและคณะจากต่างประเทศ ดังนี้

   - วันที่ 8-13 มกราคม 2554 คุณซาทาโกะ – อูเมะ มิยามูระ และคุณมิโฮะ มาเยี่ยมศูนย์พะเยา แล้วได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องงานเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ ตลอดจน ขึ้นไปศึกษาวิถีชีวิตเด็กที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ อ. แม่สรวย จ. เชียงราย

   - วันที่ 11 มกราคม 2554 อาจารย์เอบีฮาหระ ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น และผู้ติดตามรวม 2 คน   มาเยี่ยมศูนย์พะเยา และศึกษาดูงานเรื่องการให้ทุนการศึกษาสำหรับลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ทั้งนี้ ไว.อ็ม.ซี.เอ.พะเยา ได้ประสานงานและคัดกรองให้ทุนการศึกษากับเด็กลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่นในพื้นที่พะเยา ไปแล้ว จำนวน 6   ทุน ทุนละ 2,500-3,500 บาท ตามระดับชั้นการศึกษาของเด็ก และปีการศึกษา 2555 วางแผนไว้ว่าจะให้ได้อีก จำนวน 3 ทุน

   - วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ได้รับเกียรติจากคณะ   Mr.Dean Tidwell    หัวหน้าฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ สถานกงสุลใหญ่       สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่  มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพทางเลือก  เช่น  การพัฒนาหัตถกรรมชนเผ่า  การเพาะเห็ด         นางฟ้าภูฎาน  และการดำเนินงานของศูนย์ YMCA พะเยา

   - วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 คณะอาจารย์คนญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 คน มาเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์พะเยา

   - วันที่ 20 สิงหาคม 2554 ทางองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ( Jica ) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้พาคณะมาศึกษาดูงานเรื่องงานค้ามนุษย์และงานสหวิชาชีพ จากอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จาก 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย จำนวน 30 คน   เจ้าหน้าที่ ไว.เอ็ม.ซี.เอ.พะเยา เป็นวิทยากรบรรยายประเด็นการป้องกันการค้ามนุษย์

   - วันที่ 6-8 กันยายน 2554 มีคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น สำนักงานประจำประเทศไทย มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนงานป้องกันและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และงานป้องกันเด็ก

   - วันที่ 12-13 กันยายน 2554 เยาวชนจากกลุ่ม Achomida Forum Maijigakuin university ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 คน   มาทำ กิจกรรมกับเด็ก ๆ ที่ ศูนย์ Y.M.C.A. พะเยา โดยมาสอนเรื่องการดูแลสุขภาพให้กับเด็ก และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานของศูนย์พะเยา , งานค้ามนุษย์ และสถานการณ์ HIV/AIDS   รวมทั้งได้พบกับหญิงคืนถิ่น และผู้ติดเชื้อ และมีการแลกเปลี่ยนกันด้วย

   - วันที่ 18 กันยายน 2554 คณะกงสุลใหญ่อเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จำนวน 4 คน มาเยี่ยมศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์บ้านพัก งานป้องกันการค้ามนุษย์ และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านของมูลนิธิ ฯ ด้วย

   - วันที่ 20-22 กันยายน 2554 ฮิเดะ ออซึกะ ซึ่งเคยเป็นอาสาสมัครของศูนย์ พะเยา ได้เดินทางกลับมาเยี่ยมเด็ก ๆ ที่ศูนย์พะเยา

   - วันที่ 15 ธันวาคม 2554 คุณโทโมฮารุ เอบีฮาระ ผู้อำนวยการมูลนิธิ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น   จ.เชียงใหม่ มาติดตามผลดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กลูกครึ่งไทย - ญี่ปุ่น และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานโครงการในช่วงต่อไป

5. การส่งผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมประชุมนานาชาติและดูงานต่างประเทศ

   - สนับสนุนการแต่งตั้ง คุณณัฐพล สกุลวนภรณ์ เพื่อทำหน้าหน้าผู้แทนเยาวชนจากสหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. แห่งประเทศไทย ในการเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ ในระดับนานาชาติของ YMCA

   - ส่งผู้แทนเยาวชน 1 คนเข้าร่วมประชุม APAY - Global Citizenship Education Training of Trainers (GCE ToT) ระหว่างวันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2011 ณ YMCA Makati ประเทศฟิลิปปินส์

   - ส่งผู้แทนเยาวชนจำนวน 5 คนเข้าร่วมการประชุม the 2nd APAY Youth Assembly ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2011 ณ กรุงปีนัง ประเทศมาเลเซีย

 

งานด้านศาสนสัมพันธ์

            การส่งเสริมจริยธรรม โดยเฉพาะจริยธรรมคริสเตียนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของ YMCA เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงานของ YMCA โดย YMCA กรุงเทพฯ ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาเสริมสร้างด้านจริยธรรมในการดำเนินงานของทุกกิจกรรม โดยจัดให้มีการนมัสการพระเจ้าในโอกาสพิเศษต่าง ๆ อาทิ วันคริสตสมภพ การจัดกลุ่มอธิษฐานประจำวัน การนำเด็ก ๆ เข้าร่วมนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรท้องถิ่น   การให้ข้อคิดประจำวันแก่เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม   ตลอดจนให้ความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร ได้แก่ สมาคม YWCA กรุงเทพฯ

ในการจัดสัปดาห์สากลอธิษฐาน ของสหพันธ์ YMCA และ YWCA แห่งโลก ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2011 นี้ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2011 ณ ห้องประชุมสหพันธ์ YWCA แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ Young People Speaking out for Rights and Justice โดยได้เชิญผู้แทนเยาวชนจากคณะต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นบทบาทของเยาวชนในสังคม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งสองสมาคมฯ ในการทำงานเพื่อเยาวชนโดยเยาวชน ตามพื้นฐานแห่งจริยธรรมคริสเตียน