ผู้นำค่ายเยาวชน (ICCP) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

International Camp Counselor Program in U.S.A. (ICCP)
ขอเชิญเยาวชนทั้งหญิงและชายเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนนานาชาติ
ในเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2554 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • มีอายุระหว่าง 18-30 ปี (อายุ 30 ปี ในปี 2554)
  • พูดภาษาอังกฤษได้ดี, มีทักษะความเป็นผู้นำ, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • พร้อมที่จะทำงานหนักและท้าทายความสามารถ
  • มีทักษะในการทำค่าย เช่น กิจกรรมสันทนาการ กีฬา งานศิลปะ ธรรมชาติศึกษาฯลฯ
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเวลาที่กำหนด

ICCP: ก่อตั้งเมื่อปี 1959 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนนานาชาติ ที่จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำในค่ายฤดูร้อนที่สหรัฐอเมริกา โครงการ ICCP ได้รับการยอมรับจาก รัฐบาลสหรัฐอเมริกา และโครงการนี้จัดทุกปีเพื่อสนับสนุนเยาวชนอายุตั้งแต่ 18–30 ปี จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจำนวน กว่า 73 ประเทศ เพื่อเข้าร่วมเป็นทีมงานค่ายเยาวชนฤดูร้อนที่สหรัฐอเมริกา เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะทำหน้าที่เป็นผู้นำค่ายเยาวชนร่วมกับเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

ICCP ขอแนะนำโอกาสนี้ให้กับเยาวชนไทยที่จะฝึกทักษะความเป็นผู้นำของท่าน, ฝึกความอดทน, ได้พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ, มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างชาติ, มีประสบการณ์ชีวิตต่างแดน, ได้ความสนุกสนานและเห็นโลกกว้าง เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ท่านไม่อาจจะลืมได้

อ่านรายละเอียด

ดาว์นโหลดใบสมัคร