ผู้นำค่ายเยาวชน YMCA กรุงเทพฯ (Uni Y)

รายงานประจำปี 2556/2013

Annual report_YMCA_2013_Page_10_resize

รายงานประจำปี 2554/2011

หลังจากการเสร็จสิ้นงานค่ายต่างๆ ของ YMCA ในช่วงฤดูร้อนและเดือนตุลาคม ผู้นำกิจกรรมเยาวชนหญิง-ชายก็ได้มาร่วมตัวกันในนามของ Uni Y เพื่อที่จะได้เสริมทักษะด้านต่างๆ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งร่วมกันทำกิจกรรมงานอาสาสมัครเพื่อเด็กและสังคม กิจกรรมค่ายพัฒนาต่างๆ ตลอดจนเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชน YMCA ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากลทุกปี

สำหรับปี 2554 สมาชิกของ Uni Y ได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้

  1. ร่วมวางแผนการจัดการประชาสัมพันธ์ค่ายเยาวชนของสมาคมฯ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน และตุลาคม 2554
  1. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ แผ่นพับ โปสเตอร์ แบนเนอร์ ตลอดจนเสื้อยืดของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรม YMCA
  2. วันที่ 21 พฤษภาคม 2554 กลุ่มได้ร่วมงานคอนเสิร์ตระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว และสึนามิ ในประเทศญี่ปุ่น ที่สถาบันเกอร์เธ่
  3. ร่วมจัดกิจกรรมคริสต์มาส ปีใหม่ และวันเด็ก ให้เด็ก ๆ ชุมชนประชาอุทิศ 76 เขตทุ่งครุ กทม.
  4. ร่วมอบรม GCE ToT (Global Citizenship Education) ที่เมืองมากาติ ประเทศฟิลิปปินส์
  5. ร่วมประชุม Youth assembly ที่เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย
  6. ร่วมบรรจุและแจกถุงยังชีพ ผู้ประสบอุทกภัยที่ ชุมชนใน เขตภาษีเจริญและเขตสายไหม กทม.
  7. ระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ ขนม และนม ให้กับแด็ก-เยาวชนในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมโรงเรียน ไทยนิยมสงเคราะห์ เขตหลักสี่ กทม.