กิจกรรมสมาคมไว.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ

กิจกรรมสมาคมไว.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ

  • สอนภาษาอังกฤษ*
  • สอนศิลปะเด็ก*
  • รับจัดกิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่
  • รับจัดค่ายพักแรมนอกสถานที่
  • รับจัดค่ายกลางวันนอกสถานที่
  • การให้บริการสถานที่ค่ายพักแรม YMCA
  • การให้บริการจัดกิจกรรมภายนอก

ท่านใดสนใจกิจกรรมของสมาคมฯ
เชิญติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-6743101-2 , 02-6743105 หรืออีเมลสมาคมฯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.