ใบสมัครค่าย YMCA ตุลาคม 2560

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

 

กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่เมล์ 

 


ขั้นตอนการสมัคร 

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร

2.กรอกใบสมัครให้ครับถ้วน

3.ชำระเงินตามเลขบันชีที่ระบุในใบสมัคร

4.ส่งใบสมัครพร้อม หลักฐานการชำระเงินมาในเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.