ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559-2560

 

สมาคม YMCA กรุงเทพฯ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 - 2560

 

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

 

ณ สำนักงานสมาคมฯ เลขที่ 8/3-5 ซอยสุขุมวิท 42 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.

 

Untitled-2

 

เอกสารเพิ่มเติม   เอกสารเพิ่มเติม1   เอกสารเพิ่มเติม2   เอกสารเพิ่มเติม3   เอกสารเพิ่มเติม4

..