เปิดแล้ว!! ค่ายฤดูร้อน 2560

 ค่ายฤดูร้อน 2560

ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ อยากให้บุตรหลานของท่านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอมนี้ รีบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ymca ของเราได้ เลยนะครับ

ค่ายที่เปิดประจำฤดูร้อนนี้ 
ค่ายกลางวัน จัดใน กทม.ไปเช้า-เย็นกลับ  จ - ศ (ยกเว้น ส-อา.และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.

- ที่ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน สถานที่กว้างขวาง มีที่จอดรถสะดวกสบาย ปลอดภัย 
- กิจกรรมฝึกทักษะ ปลูกฝังอุปนิสัยที่ดี พัฒนาบุคลิกภาพของเยาวชนให้เติมโตอย่างสมบูรณ์ ทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
ค่ายบ้านฉาง จ.ระยอง รุ่น 1 วันที่ 1-5 เม.ย. / รุ่น 2 วันที่ 7-11 เม.ย. 
ค่ายบ้านฉางพิเศษ จ.ระยอง วันที่ 24 -29 เม.ย.
- ค่ายymcaบ้านฉาง สถานที่ร่มรื่น ปลอดภัย ไม่มีสิ่งรบกวนจากภายนอก 
- มีทั้ง กิจกรรมพัฒนาเยาวชน และกิจกรรมฐานผจญภัยต่างๆมากมาย 
- ได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมอย่างมีประโยชน์
                   

++ คลิ๊ก โหลดใบสมัคร ++ 

++ วิธีการสมัคร ++

อัพเดทข่าวสารอื่นๆ หรือชมภาพกิจกรรมที่ผ่านมา ได้ที่ https://www.facebook.com/ymcacamper/

(อย่าลืมกดไลค์เพจไว้ด้วยนะครับ)

- ตารางกิจกรรมค่ายบ้านฉาง

- ตารางกิจกรรมค่ายกลางวัน

คายบานฉางเลกชด

พเศษ

คายกลางวนชด