ค่าย ฤดูร้อน 2560

 ค่าย พักแรม YMCA บ้านฉาง หนึ่งในกิจกรรมทรงคุณค่าของสมาคมฯ ที่จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน เพราะเราเชื่อในปรัชญาแห่งค่ายพักแรมว่า น้อง ๆ ที่ลอดผ่านอุโมงค์ค่ายพักแรมออกไป กิจกรรมค่ายจะพัฒนาเขา ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ให้เติบโตอย่างสมดุลย์

   แม้กาลเวลาจะล่วงเลยไปนานเพียงใด ค่าย Y ยังคงความโดดเด่นเรื่องกิจกรรมพัฒนาเยาวชนอย่างมิเสื่อมคลาย เพราะจุดมุ่งหมายเราชัดเจน คือ สร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาเยาวชน

 

ค่ายบ้านฉางรุ่น1 และ 2  ปิดรับสมัครแล้วครับ

++ ใบสมัคร คลิ๊ก ++  *กรุณาสอบถามก่อนชำระเงินครับ

++ วิธีการสมัคร ++

พูดคุย สอบถาม หรือติดตามข่าวสาร ได้ที่ https://www.facebook.com/ymcacamper/

- ค่ายymcaบ้านฉาง สถานที่ร่มรื่น ปลอดภัย ไม่มีสิ่งรบกวนจากภายนอก 
- มีทั้ง กิจกรรมพัฒนาเยาวชน และกิจกรรมฐานผจญภัยต่างๆมากมาย 
- ได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมอย่างมีประโยชน์

*จุด รับ-ส่ง ที่ หน้าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง)เอกมัย 
ลงทะเบียน 07.00 น. รถออกเวลา 08.30 น.
 

คายบานฉางเลกชด

ตารางกิจกรรมค่ายบ้านฉาง

ดูภาพขนาดใหญ่

ตารางบานฉาง60

 

พเศษ