ประกาศ 13/1/60

YMCA รับสมัครผู้นำค่ายเยาวชน

ปิดเทอมฤดูร้อนนี้

คุณสมบัติ
- มีความรักเด็กๆอย่างแท้จริง
- มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยกันพัฒนาเยาวชน ให้เป็นเยาวชนที่ดี มีคุณภาพ
- มีความคิดสร้างสรรค์
- ต้องการประสบการณ์ใหม่ และเรียนรู้กิจกรรมค่าย
- ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง
- ต้องการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
- มีเวลาให้กับงานค่าย ตามระยะเวลาที่กำหนด
การรับสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทาง facebook/สมาคมymcaกรุงเทพ
หรือคลิ๊ก 
โหลดใบสมัครผู้นำเยาวชน


(มีที่พัก และเบี้ยเลี้ยง)

รบสมครผนำ60