ประกาศที่ผ่านมา

เปิดรับสมัครแล้ว ค่ายกลางวัน ซัมเมอร์ 2016

ดาวน์โหลดใบสมัครค่าย

              สมาคม YMCA ขอเชิญชวนน้อง ๆ อายุ 5-12 ปี เข้าร่วมค่ายกลางวันในเมือง เรามีกิจกรรมที่ น่าตื่นเต้น สนุกสนาน แฝงด้วยสาระมากมายไว้ต้อนรับชาวค่ายทุกคน โดยยึดแนวปรัชญาดั้งเดิม ของ YMCA ที่ว่า เยาวชน ควรพัฒนาพร้อม 3 ด้าน คือ ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ

                 เรามีผู้นำเยาวชนจากรั้วมหาวิทยาลัย เป็นอาสาสมัครค่ายพักแรม ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น รอบรู้ เรื่องจิตวิทยาชาวค่าย ยอดเยี่ยมเรื่องนันทนาการ ชำนาญเรื่องความปลอดภัย พวกเขามีพลังงานสูงมาก

               เราเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมที่เดินทางสะดวก สไตล์ค่ายมหานคร กลางกรุงใหญ่ ปลอดภัย ไร้กังวล ขอเชิญชวนทุกท่านครับ ปิดเทอมนี้ พบกันที่ คริสเตียน เกสเฮาส์ ศาลาแดง ซ.2 ค่ายกลางวัน YMCA กรุงเทพฯ นะครับ

DAYCAM11